KeyWord: Brand:

Beijing Honghai shoemaking factory    No VIP Member

Beijing Honghai shoemaking factory Brand
Business Model
Founded:2001
Introduction

shoes

Main Products
Shoes
Contact information
Contact:   Chen Chao
Tel:  
Addr:   Beijing City  Beijing City  Beijing City, Beijing City, Daxing District Chinese Beijing Yizhuang Zhen Yang Nan Cun