KeyWord: Brand:

Wei Bao garment factory    No Member

Wei Bao garment factory Brand
Business Model
Founded
Introduction
Wei Bao garment factory
Main Products
I plant mainly engaged in denim pants.
Contact information
Contact:   He Sheng
Tel:  
Addr:   Guangdong  Guangzhou City  Guangdong Province Zengcheng city road three Xintang Zhen Dong Keng Wei Bao garment factory