KeyWord: Brand:

Hair Meiya (Panyu) Garment Co., Ltd.    No Member

Hair Meiya (Panyu) Garment Co., Ltd. Brand
Business Model
Founded
Introduction
The main production of children's wear.
Main Products
Contact information
Contact:   Yamada Masashi
Tel:  
Addr:     Guangzhou Panyu  Guangzhou Panyu city Chang Li Industrial City B19 (511453)