KeyWord: Brand:

Xiamen Kinwai sports goods factory    No VIP Member

Xiamen Kinwai sports goods factory Brand
Business Model
Founded:2001
Introduction
Other
Main Products
Other
Contact information
Contact:   Liu Baolin
Tel:  
Addr:   Fujian Province  Xiamen City  Fujian city Jimei District Xiamen Chinese filling well Cheng Cun Kou Zhen beside the highway bridge