KeyWord: Brand:

Shenzhen Bai Yi Information Technology Co. Ltd    No VIP Member

Shenzhen Bai Yi Information Technology Co. Ltd Brand
Business Model
Founded:1999
Introduction
Other
Main Products
Information technology
Contact information
Contact:   Lai Chuhang
Tel:  
Addr:   Guangdong Province  Shenzhen City  Futian District, No. 3037 Shennan Zhong Road Jiejia building 24 layer