KeyWord: Brand:

Wenzhou Zhongrui Chemical Industry & Trade Co., Ltd.    No VIP Member

Wenzhou Zhongrui Chemical Industry & Trade Co., Ltd. Brand
Business Model
Founded:2001
Introduction

Wenzhou Zhongrui Light Industry & Trade Co., Ltd

Main Products
Light industry and trade
Contact information
Contact:   Dai Xiaoliang
Tel:  
Addr:   Zhejiang Province  Wenzhou City  Ruian City, Fu'an Road No. 28 on the third floor