KeyWord: Brand:

Dongguan Houjie tide good shoes material factory    No VIP Member

Dongguan Houjie tide good shoes material factory Brand
Business Model
Founded:2001
Introduction

45

Main Products
Shoe
Contact information
Contact:   Shen Binxin
Tel:  
Addr:   Guangdong Province  Dongguan City  Houjie town of Xintang Cun Sha Bian Lu